Palivá

                    

 

KÚRTE LEN KVALITNÝMI EKOBRIKETAMI !!! 


1. NAJČISTEJŠIE EKOLOGICKÉ PALIVO

Na rozdiel od anonymných lacnejších brikiet neznámeho pôvodu zabezpečujeme pre Vás EKOBRIKETY LES zo suchých, čistých pilín a hoblín z drevárskej prvovýroby, bez akýchkoľvek chemických prídavných látok, spojív, farieb, lakov a iných neprípustných prímesí.

 

2. GARANTOVANÁ VYSOKÁ VÝHREVNOSŤ 18,5 MJ / kg(d)

Vysoká výhrevnosť sa dosahuje veľmi nízkym obsahom vody v drevnej biomase určenej na lisovanie a to strojovým sušením vždy pod hranicu 10%. Pre porovnanie s čerstvým drevom – toto má podľa ročného obdobia výrubu vlhkosť až 50% a výhrevnosť len 7,5 - 8,1 MJ / kg. Pri dvojročnom sušení na slniečku a pod strechou vyschne najviac na 20%, čím sa vylepší jeho výhrevnosť na konečných 15,3-15,9 MJ / kg. V praxi sa ale úplne bežne sa na jar rúbe - na jeseň kúri a vtedy je pravdepodobná vlhkosť palivového dreva 30% a maximálna výhrevnosť len 12,18 MJ / kg.

 

3. NAJDLHŠIA DOBA HORENIA

Čistá drevná biomasa je lisovaná do valcových brikiet pod najvyšším možným tlakom až 1.800 atmosfér, čím sa bežne docieli až trojnásobok mernej hmotnosti v porovnaní so smrekovým drevom a preto naše EKOBRIKETY horia až 3 x dlhšie. Vďaka tomu je teplo z EKOBRIKIET v ohnisku uvoľňované pomalšie a s väčšou účinnosťou.


4. NAJNIŽŠÍ OBSAH POPOLA

Drevené EKOBRIKETY LES pre Vás vyrábame len z čistého odkôrneného dreva bez stromovej kôry a nečistôt, čím docieľujeme minimálny obsah zvyškového popola v rozmedzí 0,8 až 0,37%.

 

5. MINERÁLNE HNOJIVO DO ZÁHRADKY

Popol z drevených brikiet obsahuje rastlinné živiny a na rozdiel od popola hnedouhoľného sa v ňom nenachádzajú ťažké kovy ani iné nebezpečné látky. Vďaka obsahu cenných minerálov z pôvodnej Suroviny je drevený popol výborné hnojivo do kompostu (v dávkach 3 až 5 kg na 1 m3 kompostu) alebo priamo do záhradky (pre záhradné plodiny v dávkach 0,5 až 2 kg na 10 m2).
Zastúpenie jednotlivých minerálov v popole je: 34% vápnika, 8% draslíka, 3% fosforu, 5,5% horčíka. Popol má alkalickú reakciu (pH 12), takže pôdu už nemusíte vápniť, ale pre 0% dusíka je vhodné na jar dusíkom prihnojiť. Ako hnojivo je tento popol najvhodnejší pre drobné ovocie, plodovú zeleninu, cibuľoviny a okrasné rastliny. Nehodí sa na použitie pre kyslomilné rastliny.

 

6. NAJMENEJ AGRESÍVNE SPALINY

Spaliny zo suchých drevených brikiet nevytvárajú na rozdiel od mokrého dreva v ohnisku ani kyselinu mravčiu, ani kyselinu octovú, ktoré dokážu úplne zničiť ako šamotové výmurovky, tak aj kovové telesá ohniska. Podobne ničí kotle aj kyselina sírová vznikajúce pri spaľovaní sírnatých fosílnych palív, hlavne hnedého uhlia. Drevené brikety síru neobsahujú.
Jediným väčším plynom vznikajúcim pri horení drevených brikiet je CO2, ktorý ale v prírode rastliny premenia na kyslík a sacharidy potrebné pre rýchly rast novej biomasy. Tým je spaľovanie biomasy tzv. neutrálne, čiže neškodlivé pre zemskú atmosféru na rozdiel od fosílnych palív.

 

7. NAJRÝCHLEJŠIE AJ NAJPOMALŠIE KÚRENIE

Vymrznutú horskú chalupu najrýchlejšie vykúrite drevenými EKOBRIKETAMI S DIEROU uprostred, ktoré sú špeciálne určené pre tieto účely a horia rýchlejšie.

Naopak najdlhšie kúrenie si užijete s EKOBRIKETAMI PLNÝMI bez diery alebo s EKOBRIKETAMI NOČNÝMI vyrobenými zo stromovej kôry. Tieto dokážu pri vykúrenej miestnosti a privretí prívodu vzduchu v ohnisku horieť a žeraviť až 8 hodín. Nemusíte prikladať aj 8 hodín a predsa ráno ešte nájdete žeravé uhlíky v ohnisku.

 

8. NAJISTEJŠÍ ZDROJ ENERGIE

Drevená biomasa, z ktorej pre Vás EKOBRIKETY vyrábame, je prakticky jediným nevyčerpateľným zdrojom energie na planéte Zem. Každým rokom jej narastie rovnaké množstvo, ako sa jej spotrebuje.

 

9. NAJSKLADNEJŠIE, S NAJMENŠÍM OBJEMOM

Drevené EKOBRIKETY LES Vám zaberú naozaj len minimálny priestor. Sú balené do skladných, 10 kg vážiacich balíčkov, s ktorými sa dobre manipuluje aj starším či fyzicky slabším osobám. Brikety zabalené do PE fólie Vám nezašpinia ani zaprášia Vašu kotolňu alebo byt tak, ako to dokáže uhlie.

 

10. SLOVENSKÝ VÝROBCA, ZÁRUKA DODÁVOK

Spoločnosť LES, s.r.o. Trenčín EKOBRIKETY nielen predáva, ale aj vyrába. Je to slovenský výrobca drevených brikiet s 10-ročnou tradíciou. Vysoký objem výroby spolu so budovaním siete firemných predajní po celej SR Vám garantuje ISTOTU DODÁVOK celý rok.

Späť